Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

UPN Normalisering

Normalisera User Principal Name | Allt eftersom att världen växer och blir mindre och mindre måste vi göra identitetshanteringen smartare och snabbare. Det här inlägget hjälper dig att ge Štěpán Horáčk en korrekt UPN / e-postadress med PowerShell.

Powershell skript

Powerhell-modulen kan laddas ner från vårt offentliga github repo.
https://github.com/Altitude365/Altitude-Public/tree/master/Tools/Username normalizer

Modulen använder C#-kod för att få tillgång till .NET Normalize-strängmetoden.

Använda modulen

Först importerar vi modulen genom att köra importkommandot.
Import-Module .\A365UsernameNormalizer.psm1

Om du planerar att använda denna modul i Azure lägger du bara in filerna i en mapp som heter ”A365UsernameNormalizer” och komprimerar den till en ZIP-fil. Modulen är sedan redo att importeras till Azure Automation.

När modulen är importerad kan vi använda funktionen ”new-a365NormalizedUsername”.
new-a365NormalizedUsername -FistName ”Štěpán” -LastName ”Horáčk” -Domain ”@altitude365.com”
new-a365NormalizedUsername -FistName ”Ola Göran” -LastName ”Ävådalöson” -Domain ”altitude365.com”

Detta ger oss följande resultat:
stepan.horack@altitude365.com
ola-goran.avadaloson@altitude365.com

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe