Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

AQ Group

AQ Group är en global tillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder.

AQ Group är en global tillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder. Verksamheten är uppdelad i segmenten System och Komponent. Inom segment System ingår deras affärsområden Elskåp och Systemprodukter. Inom segmentet Komponent ingår deras affärsområden Formsprutning, Induktiva komponenter, Kablage samt Plåtbearbetning.

Utmaning

AQ Group satt fast i en e-postlösning som inte tillförde något mer än just e-post. AQ Group hade sett vad mer moderna system kunde erbjuda och tittade på Office 365. För denna flytt behövde de en partner som kunde hjälpa dem genom hela projektet och bistå med den kunskap och information som de själva inte hade.

Lösning

För att komma från e-postlösningen som AQ Group hade, föreslog Altitude 365 ett migreringsprojekt där samtliga brevlådor skulle migreras under en helg till Office 365.

Resultat

Altitude 365 lyckades migrera samtliga mailboxar, för samtliga användare under en och samma helg, med ett mycket gott resultat. Störningarna var minimala trots att användare från de flesta tidszoner var inblandade, allt från Mexico till Kina. AQ Group har efter migreringen till Office 365 en modern e-postlösning plus andra tjänster samt en bättre licenshantering.

”Ett av våra ledord är enkelhet. Vi sökte en partner som med litet overhead och med erkänd expertis kunde hjälpa oss med migrering till Office 365. Altitude 365 uppfyllde alla våra förväntningar i projektet.”

Per Lindblad, Business Development and IT Manager på AQ Group.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity