Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

NCC

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa.

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela värdekedjan – utveckling och byggande av bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.

Utmaning

Med sina 18 000 anställda var NCC i behov av en enkel hantering av mobila enheter av spridda modeller, där samtliga enheter skulle få möjlighet till samma access – oavsett modell.

Lösning

NCC tog hjälp av Altitude 365, som tog fram en lösning där mobila enheter hanteras via Intune och Conditional access. Samtliga enheter, mobila som PC, kan nu föras in inom ramen för NCC:s ”Compliance Policy” som gäller för att få full access.

Resultat

NCC:s nya lösning för mobila enheter innebär större flexibilitet för hela företaget. Med hjälp av Altitude 365 ska NCC förenkla sin hantering av mobila enheter. I förlängningen innebär det också att antalet tekniska problem bör minska avsevärt.

”Det ökande nyttjande av molntjänster och ett mobilt arbetssätt ställer nya krav kring säkerhet. Altitude 365 har haft en ledande roll i framtagandet och implementeringen av denna lösning på NCC.”

Erik Westergren, End-User Service Platform Manager på NCC.