Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

 

Region Stockholm

Region Stockholm ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling samt för att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv.

Region Stockholm ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling samt för att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv.

Uppdraget var att stödja region Stockholm i att tillgängliggöra Microsoft Teams för alla användare i regionen och förbereda förvaltningarna för att själva kunna driva sin utbildningsresa.

Det senare gjordes genom att vi upprättade ett ambassadörsprogram där vi utbildade ambassadörerna i möjligheterna med Microsoft Teams samt satte upp ett Team för samarbete inom Ambassadörsprogrammet.

För att möjliggöra Teams byggdes en baseline där vi agerade som rådgivare vid intermittenta frågor.

Tina Eriksson
Enhetschef Förvaltning IT arbetsplats
SF IT