Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Vingåkers kommun

Vingåkers kommun är en växande sörmländsk kommun med stora digitala ambitioner.

Vingåkers kommun har sina dryga 9 000 innevånare utspridda mellan tätort och landsbygd. Verksamheten sträcker sig från att driva skolor till att hantera socialtjänst och äldrevård. Kommunen lever efter ledorden ”den smarta landsbygden” och ser digitaliseringen som nödvändig för att erbjuda likvärdig service till alla sina innevånare.

Utmaning

IT-avdelningen i Vingåkers kommun stod för några år sedan inför en större uppgradering av sin Exchange-miljö och bestämde sig för att gå över till Office365. För att få projektet väl förankrat inom organisationen, framgångsrikt implementerat och till slut kunna dra riktig nytta av den nya miljön, behövde kommunen en partner med spetskompetens.

Lösning

Konsulttjänster från Altitude 365 användes redan i planeringsfasen av projektet. Nära samarbete mellan IT-avdelningen och experter hos Altitude 365 för att utveckla både verksamhet och funktioner inom Office365. Licenshantering från Altitude 365 för att kunna analysera och justera licensanvändning på ett kostnadseffektivt sätt.

Resultat

Vingåkers kommun är nu fullt ut över på Office365 och IT-avdelningen kan ägna sina resurser åt att utveckla verksamheten med de verktyg som plattformen innehåller istället för att underhålla egna servrar. De smarta funktionerna för hemarbete har gjort att det till och med under kommunledningens möten finns deltagare som kopplar upp sig mobilt.

”Det är det avdramatiserade klimatet vi gillar med Altitude 365. Deras sätt att spåna idéer och hitta lösningar. Aldrig formella säljsnack, aldrig några tomma löften utan de kommer direkt till kärnan. Det är väldigt uppskattat.”

Dan Ulf, IT-strateg på Vingåkers kommun