Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Vingåkers kommun

Vingåkers kommun är en växande sörmländsk kommun med stora digitala ambitioner.

Vingåkers kommun har sina dryga 9 000 innevånare utspridda mellan tätort och landsbygd. Verksamheten sträcker sig från att driva skolor till att hantera socialtjänst och äldrevård. Kommunen lever efter ledorden ”den smarta landsbygden” och ser digitaliseringen som nödvändig för att erbjuda likvärdig service till alla sina innevånare.

Utmaning

IT-avdelningen i Vingåkers kommun stod för några år sedan inför en större uppgradering av sin Exchange-miljö och bestämde sig för att gå över till Office365. För att få projektet väl förankrat inom organisationen, framgångsrikt implementerat och till slut kunna dra riktig nytta av den nya miljön, behövde kommunen en partner med spetskompetens.

Lösning

Konsulttjänster från Altitude 365 användes redan i planeringsfasen av projektet. Nära samarbete mellan IT-avdelningen och experter hos Altitude 365 för att utveckla både verksamhet och funktioner inom Office365. Licenshantering från Altitude 365 för att kunna analysera och justera licensanvändning på ett kostnadseffektivt sätt.

Resultat

Vingåkers kommun är nu fullt ut över på Office365 och IT-avdelningen kan ägna sina resurser åt att utveckla verksamheten med de verktyg som plattformen innehåller istället för att underhålla egna servrar. De smarta funktionerna för hemarbete har gjort att det till och med under kommunledningens möten finns deltagare som kopplar upp sig mobilt.

”Det är det avdramatiserade klimatet vi gillar med Altitude 365. Deras sätt att spåna idéer och hitta lösningar. Aldrig formella säljsnack, aldrig några tomma löften utan de kommer direkt till kärnan. Det är väldigt uppskattat.”

Dan Ulf, IT-strateg på Vingåkers kommun

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity