Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Christoffer Backman

Titel

Företag

Expertisområden

Yrkesbakgrund

Christoffer tror på att vara extremt serviceinriktad och siktar alltid på att överleverera. Redan från början av sin karriär var han fascinerad av försäljning och hur man kan påverka ett helt företag genom att enbart erbjuda rätt tjänster.

Med detta i åtanke har han byggt sitt eget varumärke inom försäljning.
Han ser till att kunderna får den absolut bästa upplevelsen genom att arbeta tillsammans med dem under den planerande och strategiska fasen.

Hans karriär omfattar allt från mötesbokning till uppdrag som key account manager. Christoffers huvudfokus på Altitude 365 är att bidra till att utveckla och sätta ramarna för försäljning och marknadsföring.

Professionell expertis

  • Försäljning och förhandling.
  • Microsoft Office 365 - Planering och försäljning.
  • Partnerskap management och strategi.
  • Marknadsföring.

Utvalda erfarenheter

Affärsrepresentant

Christoffers roll var att prospektera och odla nya kundkontakter. Han samordnade också möten för att se till att alla viktiga intressenter hölls informerade om affärsverksamheten. Samtidigt bidrog han med sina branschkunskaper inom kundbehov för att stötta den strategiska
utvecklingen av försäljningen. Christoffer erbjöd löpande fördjupad kunskap inom alla aspekter av affärsutveckling, försäljning och strategisk marknadsplanering och lade ner mycket arbete på att utveckla starka kundrelationer.

Specialist Hemelektronik

I detta projekt genomförde Christoffer en konkurrensanalys för att ta fram kunskap om konsument, marknad och konkurrenter. Han samarbetade med tvärfunktionella team för att utveckla interna resurser och arbetade med kundinriktade meddelanden för att stödja produktlanseringar.

Digital marknadsföring

Christoffer utvecklade ett set av digitala marknadsföringsstrategier med syfte att nå snabbare resultat och inbringa nya affärsmöjligheter för en stor mängd kunder i Sverige.

Försäljningsansvarig

Uppdraget var att utveckla strategier för hur man upprätthåller goda relationer med beslutsfattare inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Det omfattade cirka 880 kunder över hela världen. Christoffer samordnade de interna och externa grupperna inom en IT-miljö för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde inom organisationen. Han löste snabbt de förfrågningar och
problem som uppstod längs vägen, och erbjöd förstklassig support och service till ett stort antal IT-klienter.

Blogginlägg

Nu välkomnar vi 2019!

Tack för ett fantastiskt 2018!

Förväntningar på Microsoft Inspire 2018 i Las Vegas?

Den 15 juli är det dags för Microsoft Inspire 2018. Altitude 365 kommer finnas på plats för att ta lärdom av vad Microsoft har i planen för FY19. Som vanligt erbjuds en uppsjö intressanta områden och föreläsningar. Även om jag hade velat se så många av ...

Altitude 365 på TechDays 2018

Ännu en gång är det dags för Microsoft TechDays på Kistamässan i Stockholm. Precis som förra året så kommer Altitude 365 finnas på plats för att träffa våra befintliga och nya kunder. I montern A43 (samma som 2017) kommer ni ha möjlighet att prata med o...

GDPR – Dags att agera och Microsoft hjälper!

En lokal lag med global inverkan | GDPR (General Data Protection Regulation) kommer och det är snabbt. I slutet av maj 2018 kommer de nya direktiven att vara igång. Hur komm...

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe