Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Jonas Nervik

Titel

Företag

Expertisområden

Yrkesbakgrund

Jonas tror att det är viktigt att förstå kundens affärsmål för att kunna leverera lösningar som mappar mot kundens behov. Jonas har en gedigen erfarenhet från att sälja mjukvarulicenser och tjänster till att vara affärsområdesansvarig med personalansvar.

Jonas styrka är att förstå komplexa problem och kunna förklara lösningar på ett enkelt och begripligt sätt. Ärlighet, uppriktighet och att hålla vad man lovar är egenskaper som Jonas värdesätter hos sig själv och andra.

Professionell expertis

  • Affärsutveckling
  • Microsoft molntjänster
  • Microsoft Licensiering
  • Upphandling
  • Business Case

Utvalda erfarenheter

Lösningsförsäljning

Var en del av ett mycket framgångsrikt team inom volymlicensförsäljning. Jonas var starkt bidragande att utveckla teamet att gå från att sälja licenser genom transaktion, till att tillsammans med kund skapa business case.

e-learning

Var med från starten vid implementering av nytt erbjudande av en portallösning för leverans av e-kurser. Jonas var den drivande kraften i försäljningen och hade en stor del i företagets framgång på börsen, både genom att sälja utbildningslicenser och skräddarsydda kundlösningar.

Affärsutveckling

Var med och startade upp ett nytt affärsområde inom licensförsäljning i Norge. Detta inbegrep att utbilda nya kollegor, skapa nytt erbjudande och att etablera närvaro på marknaden.

Jonas var med och utvecklade ett acceleratorprogram för ägarledda företag med tillväxtambitioner. Med stöd av affärsmodellering och värdeerbjudandedesign kommunicerade Jonas med sina klienter för att öka förståelsen av företagsutveckling.

Upphandling

Var ansvarig operativt för upphandlingsprocessen för att sälja och leverera mjukvarulicenser till ett av världens största telekomföretag. Upphandlingen inbegrep flera länder både internt och externt med kund. Drev processen, från RFI till presentation av RFP. Värde på affären var ca 500 mkr.

Engagement Manager

Var ett stöd till produktchefer på ett av världens största mjukvaruföretag att skapa aktiviteter som ökar förståelsen för deras kundbehov.

Blogginlägg

Det finns inga postade blogginlägg ännu.