Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Jonas Nervik

Titel

Företag

Expertisområden

Yrkesbakgrund

Jonas tror att det är viktigt att förstå kundens affärsmål för att kunna leverera lösningar som mappar mot kundens behov. Jonas har en gedigen erfarenhet från att sälja mjukvarulicenser och tjänster till att vara affärsområdesansvarig med personalansvar.

Jonas styrka är att förstå komplexa problem och kunna förklara lösningar på ett enkelt och begripligt sätt. Ärlighet, uppriktighet och att hålla vad man lovar är egenskaper som Jonas värdesätter hos sig själv och andra.

Professionell expertis

  • Affärsutveckling
  • Microsoft molntjänster
  • Microsoft Licensiering
  • Upphandling
  • Business Case

Utvalda erfarenheter

Lösningsförsäljning

Var en del av ett mycket framgångsrikt team inom volymlicensförsäljning. Jonas var starkt bidragande att utveckla teamet att gå från att sälja licenser genom transaktion, till att tillsammans med kund skapa business case.

e-learning

Var med från starten vid implementering av nytt erbjudande av en portallösning för leverans av e-kurser. Jonas var den drivande kraften i försäljningen och hade en stor del i företagets framgång på börsen, både genom att sälja utbildningslicenser och skräddarsydda kundlösningar.

Affärsutveckling

Var med och startade upp ett nytt affärsområde inom licensförsäljning i Norge. Detta inbegrep att utbilda nya kollegor, skapa nytt erbjudande och att etablera närvaro på marknaden.

Jonas var med och utvecklade ett acceleratorprogram för ägarledda företag med tillväxtambitioner. Med stöd av affärsmodellering och värdeerbjudandedesign kommunicerade Jonas med sina klienter för att öka förståelsen av företagsutveckling.

Upphandling

Var ansvarig operativt för upphandlingsprocessen för att sälja och leverera mjukvarulicenser till ett av världens största telekomföretag. Upphandlingen inbegrep flera länder både internt och externt med kund. Drev processen, från RFI till presentation av RFP. Värde på affären var ca 500 mkr.

Engagement Manager

Var ett stöd till produktchefer på ett av världens största mjukvaruföretag att skapa aktiviteter som ökar förståelsen för deras kundbehov.

Blogginlägg

Det finns inga postade blogginlägg ännu.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe