Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

 

Våra tjänster

Företag och organisationer är idag beroende av sin IT, både för att kunna uppnå sina verksamhetsmål samt möta den egna organisationens behov och krav.

Företag och organisationer är idag beroende av sin IT, både för att kunna uppnå sina verksamhetsmål samt möta den egna organisationens behov och krav. Det växande beroendet leder till större krav på kvalitativa och effektiva IT-tjänster. IT är en av organisationens mest kritiska faktorer för att uppnå målsättningar, samtidigt som IT står för en betydande del av organisationens budget. Därför är det ingen lätt uppgift att vara beställare. Att konsolidera olika miljöer med olika arbetssätt och behov är en kostsam process. Genom att nyttja Azure och Office 365 som infrastruktur kan konsolideringar lättare hanteras. De verktyg som ingår i Azure och Office 365 idag fyller behoven till stor del utan att behöva blanda in alltför kostdrivande tredjepartsverktyg.

Vår affärsidé är att förstå företags behov och genom molnets fördelar förvandla medarbetarna till produktiva hjältar, så att de kan fokusera på vad de gör bäst och kärnverksamheten.

Kontakta oss för mer information

Altitude 365 AB

Norrlandsgatan 22
SE-111 43 Stockholm
Sweden

+468239600
info@altitude365.com