Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

 

Våra tjänster

Företag och organisationer är idag beroende av sin IT, både för att kunna uppnå sina verksamhetsmål samt möta den egna organisationens behov och krav.

Företag och organisationer är idag beroende av sin IT, både för att kunna uppnå sina verksamhetsmål samt möta den egna organisationens behov och krav. Det växande beroendet leder till större krav på kvalitativa och effektiva IT-tjänster. IT är en av organisationens mest kritiska faktorer för att uppnå målsättningar, samtidigt som IT står för en betydande del av organisationens budget. Därför är det ingen lätt uppgift att vara beställare. Att konsolidera olika miljöer med olika arbetssätt och behov är en kostsam process. Genom att nyttja Azure och Office 365 som infrastruktur kan konsolideringar lättare hanteras. De verktyg som ingår i Azure och Office 365 idag fyller behoven till stor del utan att behöva blanda in alltför kostdrivande tredjepartsverktyg.

Vår affärsidé är att förstå företags behov och genom molnets fördelar förvandla medarbetarna till produktiva hjältar, så att de kan fokusera på vad de gör bäst och kärnverksamheten.

Kontakta oss för mer information

Altitude 365 AB

Norrlandsgatan 22
SE-111 43 Stockholm
Sweden

+468239600
info@altitude365.com

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity