Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Tutorials

Story-based tutorials av Altitude 365

Onboarding – Story based tutorials | Vi förser anställda med den mest väsentliga kunskapen för att effektivt kunna använda sig av Microsoft 365. Våra tutorials är uppdelade i flera olika avsnitt som var och en är designade för att inspirera, motivera och förhöja produktiviteten.

Våra tutorials är “Evergreen” precis som Microsoft 365 vilket innebär att innehållet kontinuerligt utvecklas för att möta tjänsteutbudet. Det finns 25 videos publicerade inom de sju fokusområdena nedan:

“Att använda Microsoft 365” – kick-starta din användning av Microsoft 365

Håller ni på att starta upp Microsoft 365 inom er organisation? Har ni använt Microsoft 365 ett tag men inte sett tillräcklig ökning i produktivitet till följd av bristfällig acklimatisering? Om så är fallet är det här avsnittet det första steget.

“Anslut och kommunicera” – att använda Skype för företag

Skype för företag i Office 365 är ett kraftfullt verktyg för att kollegor och externa affärspartners ska kunna kommunicera med varandra i realtid. Det här avsnittet är avsett för organisationer som vill starta upp Skype för företag eller effektivisera tillämpningen.

“Arbeta smartare med dokument” – att använda OneDrive för företag och SharePoint

För att ni ska få ut det fulla värdet av Office 365 krävs det att ni sparar er dokument i molnet. Det finns främst två tillvägagångssätt att spara dokument i molnet i Office 365; antingen genom att använda OneDrive för företag eller SharePoint. Det här avsnittet är avsett för organisationer som vill starta upp eller effektivisera användningen av OneDrive för företag samt dokument och kataloger i SharePoint.

Är ni på ert företag intresserade av våra tutorials?

Kontakta mig så hjälper jag ert företag!

Ville Engholm
+46 70 309 07 56

Är du intresserad av våra tutorials?
Visa alla tutorials
1. Kick-start your Office 365 usage
2. Topic – Connect and Communicate
3. Topic – Enhance Teamwork
4. Topic – Get Organized
5. Topic – Take control of your inbox
6. Topic – Tell powerful Stories
7. Topic – Work smarter with documents
Kick-start your Office 365 usage
1. Kick-start your Office 365 usage
Typ av video: Introduktionsvideo
I den här instruktionsvideon förser instruktören Ulrika Hedlund dig med en överblick över Office 365 samt lyfter fram highlights.
September 2018
Get more out of Office 365
1. Kick-start your Office 365 usage
Typ av video: Introduktionsvideo
I den här videon får användaren en steg-för-steg-anvisning i hur man får tillgång till Office 365 på webben, mobilen och datorn.
September 2018

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity