Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

 

Bank, finans och försäkring

Hur kommer den fjärde digitala revolutionen påverka dagens banker, finansinstitut och försäkringsbolag?

Hur kommer den fjärde digitala revolutionen påverka dagens banker, finansinstitut och försäkringsbolag? Början på denna digitala förändring har varit lösningar som internetbank, Swish och bankID eller globala revolutioner som Bitcoin och ”crowdfunding”.

Höga krav

Kunder och myndigheter ställer extremt höga krav på informationssäkerhet och efterlevnad hos stora bank-, finans- och försäkringsbolag, vilket har skapat väl inarbetade processer och nedlåsta system med komplexa IT-arv. Detta är utmaningar som många IT-organisationer upplever, samtidigt som de vet att det krävs förändringar och flexibilitet för att överleva.

Idag hittar man oftast svaren på dessa krav i moderna molnlösningar hos de så kallade ”hyperscale cloud”-leverantörerna. Där molnlösningar tidigare varit förbjudet eller svårt juridiskt har frågetecknen nu retts ut. Faktum är att dagens molnlösningar ofta är säkrare än befintliga IT-lösningar, samtidigt som molnlösningarna möter de hårda krav som ställs på dessa företag.

En sak vet vi dock på Altitude 365 och det är att de skandinaviska storföretagen rör sig mot molnet och vi har hittills varit inblandade i att hjälpa ett flertal av dem. Samtidigt förstår vi utmaningarna som uppstår i samband med molnlösningar – därför har vi hjälpt till att skapa processer och regelverk för att tillgängliggöra molntjänster.

Ett axplock av våra kunder