Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

 

Bank, finans och försäkring

Hur kommer den fjärde digitala revolutionen påverka dagens banker, finansinstitut och försäkringsbolag?

Hur kommer den fjärde digitala revolutionen påverka dagens banker, finansinstitut och försäkringsbolag? Början på denna digitala förändring har varit lösningar som internetbank, Swish och bankID eller globala revolutioner som Bitcoin och ”crowdfunding”.

Höga krav

Kunder och myndigheter ställer extremt höga krav på informationssäkerhet och efterlevnad hos stora bank-, finans- och försäkringsbolag, vilket har skapat väl inarbetade processer och nedlåsta system med komplexa IT-arv. Detta är utmaningar som många IT-organisationer upplever, samtidigt som de vet att det krävs förändringar och flexibilitet för att överleva.

Idag hittar man oftast svaren på dessa krav i moderna molnlösningar hos de så kallade ”hyperscale cloud”-leverantörerna. Där molnlösningar tidigare varit förbjudet eller svårt juridiskt har frågetecknen nu retts ut. Faktum är att dagens molnlösningar ofta är säkrare än befintliga IT-lösningar, samtidigt som molnlösningarna möter de hårda krav som ställs på dessa företag.

En sak vet vi dock på Altitude 365 och det är att de skandinaviska storföretagen rör sig mot molnet och vi har hittills varit inblandade i att hjälpa ett flertal av dem. Samtidigt förstår vi utmaningarna som uppstår i samband med molnlösningar – därför har vi hjälpt till att skapa processer och regelverk för att tillgängliggöra molntjänster.

Ett axplock av våra kunder

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity