Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Healthcare

En digitaliserad vård och omsorg ger en ökad trygghet, både för patienter och vårdpersonal.

En digitaliserad vård och omsorg ger en ökad trygghet, både för patienter och vårdpersonal. I takt med att vård och omsorg utvecklas blir digitaliseringen en allt viktigare del hos landstingen.

Moderna molnlösningar

Med moderna molnlösningar skapas nya möjligheter till säkrare kontroller och lagring, samtidigt som det ger nya utrymmen för att spara pengar.

En fjärdedel av vårdkostnaderna, 180 miljarder kronor per år, skulle kunna sparas om vården digitaliserades på ett idealt sätt. Det visar en ny rapport från konsultföretaget McKinsey.

Om vi dessutom ska klara av att stå upp till regeringens mål, att 2025 vara världsbäst på e-hälsa, så gäller det att börja röra sig mot molnet snabbare än någonsin.

En sak vet vi dock på Altitude 365, och det är att vårdens behov av sänkta kostnader inte kommer att minska. Tillsammans kan vi hjälpa er till framgång genom att möta utmaningarna i en digital värld.

Ett axplock av våra kunder

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity