Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Private – Handel, Telecom, Tillverkning

Världen har förändrats. Av Fortune 500 företagen som fanns på listan för 50 år sedan har 88 % försvunnit!

Världen har förändrats. Av Fortune 500 företagen som fanns på listan för 50 år sedan har 88 % försvunnit!

En central framgångsfaktor

Dagens konsumenter handlar inte på samma sätt som tidigare och en receptionist kan ha mer makt gentemot varumärket än företagets vd med hjälp av fler följare på sociala nätverk. Medvetenheten hos konsumenterna har ökat och det ställer andra krav på de anställda.

Uber äger inga bilar, Facebook äger inget innehåll, Alibaba har inga egna varor och Airbnb äger inga fastigheter.

Digitaliseringen påverkar såväl organisationer som människor. Molnet kommer, precis som Big Data, sociala medier och Internet of Things, vara en central framgångsfaktor för den privata sektorn. Analys av data för att hitta nya trender och mönster blir därmed centralt hos alla företag i den privata sektorn, men samtidigt mer komplext då datamängderna ökar.

En sak vet vi dock på Altitude 365, och det är att de kunder vi hjälper inte kommer försvinna!

Ett axplock av våra kunder