Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Private – Handel, Telecom, Tillverkning

Världen har förändrats. Av Fortune 500 företagen som fanns på listan för 50 år sedan har 88 % försvunnit!

Världen har förändrats. Av Fortune 500 företagen som fanns på listan för 50 år sedan har 88 % försvunnit!

En central framgångsfaktor

Dagens konsumenter handlar inte på samma sätt som tidigare och en receptionist kan ha mer makt gentemot varumärket än företagets vd med hjälp av fler följare på sociala nätverk. Medvetenheten hos konsumenterna har ökat och det ställer andra krav på de anställda.

Uber äger inga bilar, Facebook äger inget innehåll, Alibaba har inga egna varor och Airbnb äger inga fastigheter.

Digitaliseringen påverkar såväl organisationer som människor. Molnet kommer, precis som Big Data, sociala medier och Internet of Things, vara en central framgångsfaktor för den privata sektorn. Analys av data för att hitta nya trender och mönster blir därmed centralt hos alla företag i den privata sektorn, men samtidigt mer komplext då datamängderna ökar.

En sak vet vi dock på Altitude 365, och det är att de kunder vi hjälper inte kommer försvinna!

Ett axplock av våra kunder

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity