Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Active Directory health check

För många företag är fortfarande ett On-Premises Active Directory en realitet och något som troligen kommer finnas kvar ett tag framöver, trots framstegen med Microsoft 365.

Ladda ner Workshop (PDF)

Om våra Workshops

Altitude 365 | Vi tagit fram en rad olika workshops, som alla syftar till att på ett inspirerande och effektivt sätt stödja er digitaliseringsresa. Om ni inte hittar det ni söker kan ni alltid kontakta oss för en skräddarsydd upplevelse!

Ett väl fungerade AD är grunden för hela IT-miljön!

För många företag är fortfarande ett On-Premises Active Directory en realitet och något som troligen kommer finnas kvar ett tag framöver, trots framstegen med Microsoft 365.

Ett väl fungerande Active Directory är en grundförutsättning för IT-miljön, oavsett företagets storlek. Huvudfokus ligger på att säkerställa och förbättra funktionen gällande Active Directory Domain Services, men även andra Identity and Access Solutions som Federation Services och Certificate Services.

Workshopen delas upp i tre faser: 1, Nuvarnade uppsättning, kända problem och framtida utmaningar, 2, Genomlysning av konfiguration, design och processer 3, Resultat och förslag till kommande åtgärder och förbättringar.

Under Workshopen går vi bland annat igenom; IDA-servrar, AD-design, Katalogkva­litet, Replikeringstopologi, AD-objektens livscykel, AD-integrerade system, Disaster Recovery, Threat Protection, Backup, Delegering, Behörigheter, DNS, Group Policies, Identitetshantering, Namnstandard, Windows Hello for Business.

Lämplig mottagare

Denna workshop riktar sig till IT-proffs och IT-arkitekter men primärt till systemägare för Active Directory.

Vad får man med sig?

Syftet är att belysa de åtgärder som krävs för att få ett så välfungerande Active Directory som möjligt. Slutrapporten är en kombination av dokumentation över nuläget och en åtgärdslista.

Tid & plats

Total tid är två till tre dagar beroende på hur komplex er IT-miljö är. Workshoppen är upplagd i tre steg och sker inledningsvis på plats hos er men slutförandet av rapporten kan ske på distans.

Ladda ner Workshop (PDF)

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity