Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Active Directory health check

För många företag är fortfarande ett On-Premises Active Directory en realitet och något som troligen kommer finnas kvar ett tag framöver, trots framstegen med Microsoft 365.

Ladda ner Workshop (PDF)

Om våra Workshops

Altitude 365 | Vi tagit fram en rad olika workshops, som alla syftar till att på ett inspirerande och effektivt sätt stödja er digitaliseringsresa. Om ni inte hittar det ni söker kan ni alltid kontakta oss för en skräddarsydd upplevelse!

Ett väl fungerade AD är grunden för hela IT-miljön!

För många företag är fortfarande ett On-Premises Active Directory en realitet och något som troligen kommer finnas kvar ett tag framöver, trots framstegen med Microsoft 365.

Ett väl fungerande Active Directory är en grundförutsättning för IT-miljön, oavsett företagets storlek. Huvudfokus ligger på att säkerställa och förbättra funktionen gällande Active Directory Domain Services, men även andra Identity and Access Solutions som Federation Services och Certificate Services.

Workshopen delas upp i tre faser: 1, Nuvarnade uppsättning, kända problem och framtida utmaningar, 2, Genomlysning av konfiguration, design och processer 3, Resultat och förslag till kommande åtgärder och förbättringar.

Under Workshopen går vi bland annat igenom; IDA-servrar, AD-design, Katalogkva­litet, Replikeringstopologi, AD-objektens livscykel, AD-integrerade system, Disaster Recovery, Threat Protection, Backup, Delegering, Behörigheter, DNS, Group Policies, Identitetshantering, Namnstandard, Windows Hello for Business.

Lämplig mottagare

Denna workshop riktar sig till IT-proffs och IT-arkitekter men primärt till systemägare för Active Directory.

Vad får man med sig?

Syftet är att belysa de åtgärder som krävs för att få ett så välfungerande Active Directory som möjligt. Slutrapporten är en kombination av dokumentation över nuläget och en åtgärdslista.

Tid & plats

Total tid är två till tre dagar beroende på hur komplex er IT-miljö är. Workshoppen är upplagd i tre steg och sker inledningsvis på plats hos er men slutförandet av rapporten kan ske på distans.

Ladda ner Workshop (PDF)