Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Active Directory migrering

Behovet av en AD-migrering kan uppstå på olika sätt. Det allra vanligaste är att ett företag köper upp ett annat företag och behöver integrera det nya företagets IT-miljö med sin egen.

Ladda ner Workshop (PDF)

Om våra Workshops

Altitude 365 | Vi tagit fram en rad olika workshops, som alla syftar till att på ett inspirerande och effektivt sätt stödja er digitaliseringsresa. Om ni inte hittar det ni söker kan ni alltid kontakta oss för en skräddarsydd upplevelse!

Minimal påverkan med Quest Migration Manager!

Behovet av en AD-migrering kan uppstå på olika sätt. Det allra vanligaste är att ett företag köper upp ett annat företag och behöver integrera det nya företagets IT-mil­jö med sin egen. Det kan också handla om att man säljer en del av ett företag eller att en tidigare komplex AD-design behöver förenklas. Oavsett varför är det extremt viktigt att migreringen sker med minimal påverkan på verksamheten.

Denna workshop omfattar det mesta man behöver veta för att lyckas med sin AD migrering med hjälp av Quest Migration Manager for Active Directory, där vi bland annat går igenom;

  • Genomgång av grunderna i en Active Directory-migrering.
  • Demonstration av Quest Migration Manager for Active Directory.
  • Upprättande av en Pre-migration Task List, vilken är grunden för alla aktiviteter som ska utföras innan skarp migrering kan påbörjas.

Lämplig mottagare

Denna workshop riktar sig till IT-proffs och IT-arkitekter men primärt till systemägare för Active Directory.

Vad får man med sig?

Syftet är att belysa de åtgärder som krävs för att få ett så välfungerande Active Directory som möjligt. Slutrapporten är en kombination av dokumentation över nuläget och en åtgärdslista.

Tid & plats

Total tid är två till tre dagar beroende på hur komplex er IT-miljö är. Workshoppen är upplagd i tre steg och sker inledningsvis på plats hos er men slutförandet av rapporten kan ske på distans.

Ladda ner Workshop (PDF)

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity