Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Active Directory migrering

Behovet av en AD-migrering kan uppstå på olika sätt. Det allra vanligaste är att ett företag köper upp ett annat företag och behöver integrera det nya företagets IT-miljö med sin egen.

Ladda ner Workshop (PDF)

Om våra Workshops

Altitude 365 | Vi tagit fram en rad olika workshops, som alla syftar till att på ett inspirerande och effektivt sätt stödja er digitaliseringsresa. Om ni inte hittar det ni söker kan ni alltid kontakta oss för en skräddarsydd upplevelse!

Minimal påverkan med Quest Migration Manager!

Behovet av en AD-migrering kan uppstå på olika sätt. Det allra vanligaste är att ett företag köper upp ett annat företag och behöver integrera det nya företagets IT-mil­jö med sin egen. Det kan också handla om att man säljer en del av ett företag eller att en tidigare komplex AD-design behöver förenklas. Oavsett varför är det extremt viktigt att migreringen sker med minimal påverkan på verksamheten.

Denna workshop omfattar det mesta man behöver veta för att lyckas med sin AD migrering med hjälp av Quest Migration Manager for Active Directory, där vi bland annat går igenom;

  • Genomgång av grunderna i en Active Directory-migrering.
  • Demonstration av Quest Migration Manager for Active Directory.
  • Upprättande av en Pre-migration Task List, vilken är grunden för alla aktiviteter som ska utföras innan skarp migrering kan påbörjas.

Lämplig mottagare

Denna workshop riktar sig till IT-proffs och IT-arkitekter men primärt till systemägare för Active Directory.

Vad får man med sig?

Syftet är att belysa de åtgärder som krävs för att få ett så välfungerande Active Directory som möjligt. Slutrapporten är en kombination av dokumentation över nuläget och en åtgärdslista.

Tid & plats

Total tid är två till tre dagar beroende på hur komplex er IT-miljö är. Workshoppen är upplagd i tre steg och sker inledningsvis på plats hos er men slutförandet av rapporten kan ske på distans.

Ladda ner Workshop (PDF)