Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Business case för Microsoft 365

Hur kan Microsofts plattform hjälpa er och vad innebär det? I denna workshop identifierar vi konkreta områden där Microsoft 365 kan skapa nya möjligheter för er organisation.

Ladda ner Workshop (PDF)

Om våra Workshops

Altitude 365 | Vi tagit fram en rad olika workshops, som alla syftar till att på ett inspirerande och effektivt sätt stödja er digitaliseringsresa. Om ni inte hittar det ni söker kan ni alltid kontakta oss för en skräddarsydd upplevelse!

En tydlig värdemappning genom ROI/TCO-analys!

Hur kan Microsofts plattform hjälpa er och vad innebär det? I denna workshop identifierar vi konkreta områden där Microsoft 365 kan skapa nya möjligheter för er organisation.

IT är styrt av verksamhetens krav och önskemål och därför förklarar vi värdet med molnet ur ett verksamhetsperspektiv. Vi lyfter diskussionen från serverrummet till ledningsrummet för att ge en tydlig värdemappning. I en ROI/TCO-analys jämför vi det ni har idag med det ni får i Microsoft 365.

Syftet med denna workshop är att ge er en tydlig helhetsbild över vad Microsoft 365 innebär. Vi tittar på vilka tjänster som ingår och hur de matchar behoven hos just er verksamhet.

Lämplig mottagare

Denna workshop riktar sig till IT-chefer, IT-strateger, ekonomichefer och andra verksamhetsansvariga.

Vad får man med sig?

Syftet med denna workshop är att avmystifiera begreppet molntjänst och hitta värden med Microsoft 365. Vi fokuserar på hur dessa tjänster kan användas för att hjälpa era anställda att bli produktiva superhjältar! Workshopen ger er:

  • En grundlig förståelse för de komponenter i Microsoft 365 som passar er.
  • En ROI/TCO-kalkyl baserad på de siffror vi kommer överens om tillsammans.
  • En långsiktig strategi för de komponenter i Microsofts moln som ger er maximalt värde.
  • En rapport som förtydligar det vi gått igenom och en realiseringsplan.

Tid & plats

Total tid är tre dagar varav själva workshoppen är två dagar och sker på plats hos er. En dag avsätts för möten, dokumentation och uppföljning/avrapportering över Skype/Teams.

Ladda ner Workshop (PDF)