Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Från Lotus Notes till Microsoft 365

Arbetar ni i en miljö baserad på Lotus Notes och Domino idag har ni säkert fått frågan från verksamheten ifall ni inte kan byta till ett Microsoftbaserat system istället.

Ladda ner Workshop (PDF)

Om våra Workshops

Altitude 365 | Vi tagit fram en rad olika workshops, som alla syftar till att på ett inspirerande och effektivt sätt stödja er digitaliseringsresa. Om ni inte hittar det ni söker kan ni alltid kontakta oss för en skräddarsydd upplevelse!

Planerar ni en övergång från Lotus Notes till Microsoft 365?

Arbetar ni i en miljö baserad på Lotus Notes och Domino idag har ni säkert fått frågan från verksamheten ifall ni inte kan byta till ett Microsoftbaserat system istället. Många organisationer tror att det är svårt och komplicerat att genomföra en migrering, men med rätt verktyg och kunskap blir det enkelt.

Under denna workshop får ni se hur ett migreringsprojekt går till och vilka utma­ningar ni står inför. Till skillnad från när tillverkarna av migreringsverktyg pratar med er kommer ni här att få lära er både vad som fungerar och framför allt, vad som inte kommer att fungera under en migrering. Under Workshopen kommer vi gå igenom följande:

  • Grundläggande förutsättningar.
  • Datamigrering.
  • Samexistens – grundläggande.
  • Samexistens – avancerad.
  • Vad som fungerar och vad som inte kommer att fungera.
  • Vad som kan migreras och vad som inte kan migreras.

Lämplig mottagare

Denna workshop riktar sig till IT-chefer och tekniker, framför allt Domino-administratörer.

Vad får man med sig?

Syftet är att ni ska få en förståelse för vad ett migreringsprojekt innebär. Vi går igenom vilka steg som behöver genomföras vilket gör att ni får en bra uppfattning kring vad det kommer att kosta.

Tid & plats

Workshopen sker hos er och är en dag vilken delas upp i två pass. Förmiddagspasset är väldigt visionärt och vi fokuserar på att inspirera och lyfta möjligheter. Eftermiddagspasset konkretiser förmiddagen för att mynna ut i faktiska planer och tydliga actions.

Ladda ner Workshop (PDF)

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe