Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Från Lotus Notes till Microsoft 365

Arbetar ni i en miljö baserad på Lotus Notes och Domino idag har ni säkert fått frågan från verksamheten ifall ni inte kan byta till ett Microsoftbaserat system istället.

Ladda ner Workshop (PDF)

Om våra Workshops

Altitude 365 | Vi tagit fram en rad olika workshops, som alla syftar till att på ett inspirerande och effektivt sätt stödja er digitaliseringsresa. Om ni inte hittar det ni söker kan ni alltid kontakta oss för en skräddarsydd upplevelse!

Planerar ni en övergång från Lotus Notes till Microsoft 365?

Arbetar ni i en miljö baserad på Lotus Notes och Domino idag har ni säkert fått frågan från verksamheten ifall ni inte kan byta till ett Microsoftbaserat system istället. Många organisationer tror att det är svårt och komplicerat att genomföra en migrering, men med rätt verktyg och kunskap blir det enkelt.

Under denna workshop får ni se hur ett migreringsprojekt går till och vilka utma­ningar ni står inför. Till skillnad från när tillverkarna av migreringsverktyg pratar med er kommer ni här att få lära er både vad som fungerar och framför allt, vad som inte kommer att fungera under en migrering. Under Workshopen kommer vi gå igenom följande:

  • Grundläggande förutsättningar.
  • Datamigrering.
  • Samexistens – grundläggande.
  • Samexistens – avancerad.
  • Vad som fungerar och vad som inte kommer att fungera.
  • Vad som kan migreras och vad som inte kan migreras.

Lämplig mottagare

Denna workshop riktar sig till IT-chefer och tekniker, framför allt Domino-administratörer.

Vad får man med sig?

Syftet är att ni ska få en förståelse för vad ett migreringsprojekt innebär. Vi går igenom vilka steg som behöver genomföras vilket gör att ni får en bra uppfattning kring vad det kommer att kosta.

Tid & plats

Workshopen sker hos er och är en dag vilken delas upp i två pass. Förmiddagspasset är väldigt visionärt och vi fokuserar på att inspirera och lyfta möjligheter. Eftermiddagspasset konkretiser förmiddagen för att mynna ut i faktiska planer och tydliga actions.

Ladda ner Workshop (PDF)