Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

GDPR Compliance

GDPR ligger högt upp på varje organisations agenda. För att påskynda processen, snabbt få koll på nuläge och identifiera önskvärda åtgärder har vi tagit fram en praktisk workshop.

Ladda ner Workshop (PDF)

Om våra Workshops

Altitude 365 | Vi tagit fram en rad olika workshops, som alla syftar till att på ett inspirerande och effektivt sätt stödja er digitaliseringsresa. Om ni inte hittar det ni söker kan ni alltid kontakta oss för en skräddarsydd upplevelse!

Påskynda GDPR processen och få kontroll på nuläget!

GDPR ligger högt upp på varje organisations agenda. För att påskynda processen, snabbt få koll på nuläge och identifiera önskvärda åtgärder har vi tagit fram en praktisk workshop. Vår GDPR Compliance-workshop fungerar oavsett om ni precis startat ett GDPR-projekt eller redan kommit en bit på vägen mot GDPR-efterlevnad. Syftet är att få fördjupad insikt i GDPR och börja leva upp till de nya kraven.

Vi går igenom ett detaljerat frågeformulär med ett stort antal frågor för att kunna göra en analys av ert nuläge samt diskutera kring era svar. Varje fråga dokumente­ras med ägare/ansvarig för att ni ska få en tydlighet i vad ni behöver göra och vem i er organisation som måste göra det.

Lämplig mottagare

Denna workshop riktar sig till nyckelpersoner inom ert befintliga eller kommande GDPR-projekt; DPO, CISO, systemägare eller liknande personer med insikt om era IT-system.

Vad får man med sig?

Efter avslutad workshop får ni en visuell nulägesanalys och en djupare insikt i vad som krävs för att ni ska leva upp till kraven i GDPR i form av en konkret lista över åtgärder som bör utföras för att ni ska komma i mål. Det material man får med sig är:

  • Power BI-rapport över nuläge.
  • Dokumentation/rapport över nuläge samt rekommenderade åtgärder.
  • Lista över projektaktiviteter som bör utföras för GDPR-projektet.

Tid & plats

Total tid är två dagar varav själva workshoppen är en dag och sker på plats hos er. En dag avsätts för möten, dokumentation och uppföljning/avrapportering över Skype/Teams.

Ladda ner Workshop (PDF)