Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

GDPR Compliance

GDPR ligger högt upp på varje organisations agenda. För att påskynda processen, snabbt få koll på nuläge och identifiera önskvärda åtgärder har vi tagit fram en praktisk workshop.

Ladda ner Workshop (PDF)

Om våra Workshops

Altitude 365 | Vi tagit fram en rad olika workshops, som alla syftar till att på ett inspirerande och effektivt sätt stödja er digitaliseringsresa. Om ni inte hittar det ni söker kan ni alltid kontakta oss för en skräddarsydd upplevelse!

Påskynda GDPR processen och få kontroll på nuläget!

GDPR ligger högt upp på varje organisations agenda. För att påskynda processen, snabbt få koll på nuläge och identifiera önskvärda åtgärder har vi tagit fram en praktisk workshop. Vår GDPR Compliance-workshop fungerar oavsett om ni precis startat ett GDPR-projekt eller redan kommit en bit på vägen mot GDPR-efterlevnad. Syftet är att få fördjupad insikt i GDPR och börja leva upp till de nya kraven.

Vi går igenom ett detaljerat frågeformulär med ett stort antal frågor för att kunna göra en analys av ert nuläge samt diskutera kring era svar. Varje fråga dokumente­ras med ägare/ansvarig för att ni ska få en tydlighet i vad ni behöver göra och vem i er organisation som måste göra det.

Lämplig mottagare

Denna workshop riktar sig till nyckelpersoner inom ert befintliga eller kommande GDPR-projekt; DPO, CISO, systemägare eller liknande personer med insikt om era IT-system.

Vad får man med sig?

Efter avslutad workshop får ni en visuell nulägesanalys och en djupare insikt i vad som krävs för att ni ska leva upp till kraven i GDPR i form av en konkret lista över åtgärder som bör utföras för att ni ska komma i mål. Det material man får med sig är:

  • Power BI-rapport över nuläge.
  • Dokumentation/rapport över nuläge samt rekommenderade åtgärder.
  • Lista över projektaktiviteter som bör utföras för GDPR-projektet.

Tid & plats

Total tid är två dagar varav själva workshoppen är en dag och sker på plats hos er. En dag avsätts för möten, dokumentation och uppföljning/avrapportering över Skype/Teams.

Ladda ner Workshop (PDF)

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe