Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Hur använder ni Microsoft 365 idag?

Vår workshop kring användning av Microsoft 365 riktar sig till er som redan börjat använda vissa av Microsofts molntjänster, men kanske inte uppnått önskat resultat än.

Ladda ner Workshop (PDF)

Om våra Workshops

Altitude 365 | Vi tagit fram en rad olika workshops, som alla syftar till att på ett inspirerande och effektivt sätt stödja er digitaliseringsresa. Om ni inte hittar det ni söker kan ni alltid kontakta oss för en skräddarsydd upplevelse!

En fördjupning i nästa steg av er digitaliseringsresa!

Vår workshop kring användning av Microsoft 365 riktar sig till er som redan börjat använda vissa av Microsofts molntjänster, men kanske inte uppnått önskat resultat än. Med utgångspunkt i det arbetssätt ni använder idag genomför vi en grundlig analys och fördjupar oss i nästa steg i er digitaliseringsresa. Denna inspirerande workshop baseras på verkliga insikter från er miljö och ert faktiska nyttjande, där vi belyser frågor som:

  • Vad betyder Evergreen och hur hanterar ni det i er Change Management Process?
  • Vilka metoder finns och vilka ger er bäst för att nå bästa resultat vid införandet?
  • Vad är ett Champions Program, hur bygger man upp ett och hur hittar vi era?
  • Hur drar ni nytta av genomförda investeringar och hur uppnår ni önskat värde?
  • Hur optimerar ni användandet av era licenser?

Lämplig mottagare

Denna workshop riktar sig till såväl IT-avdelning som verksamhet och kan med fördel inkludera deltagare från flera verksamhetsområden.

Vad får man med sig?

Syftet är att skapa en förståelse för bredden av Microsoft 365 och hur er verksam­het kan fortsätta sin digitaliseringsresa med Microsofts molntjänster som bas. Efter genomförd workshop överlämnas en hel del material och verktyg för att under­lätta ert nästa steg, så som:

En grundlig förståelse för de komponenter i Microsoft 365 som passar er, enROI/ TCO-kalkyl baserad på de siffror vi kommer överens om tillsammans, en långsiktig strategi för de komponenter i Microsofts moln som ger er maximalt värde samt en rapport som förtydligar det vi gått igenom och en realiseringsplan.

Tid & plats

Total tid är två dagar varav själva workshoppen är en dag uppdelad i två pass vilka sker på plats hos er eller över Skype/Teams. En dag avsätts för möten, dokumenta­tion och uppföljning/avrapportering över Skype/Teams.

Ladda ner Workshop (PDF)