Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Hur skickas e-post från era domäner?

Vår workshop kring e-postsäkerhet med fokus på SPF, DKIM och DMARC riktar sig till er som vill säkra och skydda era domäner mot bland annat spoofing.

Ladda ner Workshop (PDF)

Om våra Workshops

Altitude 365 | Vi tagit fram en rad olika workshops, som alla syftar till att på ett inspirerande och effektivt sätt stödja er digitaliseringsresa. Om ni inte hittar det ni söker kan ni alltid kontakta oss för en skräddarsydd upplevelse!

Öka trovärdigheten för era e-post domäner!

Vår workshop kring e-postsäkerhet med fokus på SPF, DKIM och DMARC riktar sig till er som vill säkra och skydda era domäner mot bland annat spoofing. Anledning till att man bör implementera detta är för att ge en ökad trovärdighet på de domäner som ni använder för att maila era externa kunder och leverantörer.

Under denna workshop reder vi ut begreppen kring SPF, DKIM, och DMARK samt varför ni ska ha detta och hur ni går till väga för att implementera det.

Lämplig mottagare

Denna workshop riktar sig till IT-drift och säkerhetsavdelning.

Vad får man med sig?

Syftet är att få insikt i hur era domäner används idag och vilka tjänster som nyttjas för att skicka mail till externa parter. Efter genomförd workshop överlämnas en hel del material och verktyg för att underlätta resan mot att säkra upp era domäner, så som:

  • Dokumentation kring hur SPF, DKIM och DMARC fungerar samt hur det är uppsatt i er miljö.
  • Dokumentation med riktlinjer för hur nya tjänster och domäner ska sättas upp för att följa ramverket för SPF, DKIM och DMARC.
  • Power BI-rapporten ”DMARC” för att få dagliga statusuppdateringar för era domäner.

Tid & plats

Workshoppen sker på plats hos er eller över Skype/Teams och är två dagar lång. Under Dag 1 går vi igenom vad SPF, DKIM och DMARC är och sätter upp det i ett monitoreringsläge. Dag 2 i denna workshop sker 1-2 månader senare, då vi går ige­nom Power BI-rapporten för att se vilka insikter den ger oss. Vi tar dessutom fram en actionplan för hur vi går vidare.

Ladda ner Workshop (PDF)

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity