Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Hur skickas e-post från era domäner?

Vår workshop kring e-postsäkerhet med fokus på SPF, DKIM och DMARC riktar sig till er som vill säkra och skydda era domäner mot bland annat spoofing.

Ladda ner Workshop (PDF)

Om våra Workshops

Altitude 365 | Vi tagit fram en rad olika workshops, som alla syftar till att på ett inspirerande och effektivt sätt stödja er digitaliseringsresa. Om ni inte hittar det ni söker kan ni alltid kontakta oss för en skräddarsydd upplevelse!

Öka trovärdigheten för era e-post domäner!

Vår workshop kring e-postsäkerhet med fokus på SPF, DKIM och DMARC riktar sig till er som vill säkra och skydda era domäner mot bland annat spoofing. Anledning till att man bör implementera detta är för att ge en ökad trovärdighet på de domäner som ni använder för att maila era externa kunder och leverantörer.

Under denna workshop reder vi ut begreppen kring SPF, DKIM, och DMARK samt varför ni ska ha detta och hur ni går till väga för att implementera det.

Lämplig mottagare

Denna workshop riktar sig till IT-drift och säkerhetsavdelning.

Vad får man med sig?

Syftet är att få insikt i hur era domäner används idag och vilka tjänster som nyttjas för att skicka mail till externa parter. Efter genomförd workshop överlämnas en hel del material och verktyg för att underlätta resan mot att säkra upp era domäner, så som:

  • Dokumentation kring hur SPF, DKIM och DMARC fungerar samt hur det är uppsatt i er miljö.
  • Dokumentation med riktlinjer för hur nya tjänster och domäner ska sättas upp för att följa ramverket för SPF, DKIM och DMARC.
  • Power BI-rapporten ”DMARC” för att få dagliga statusuppdateringar för era domäner.

Tid & plats

Workshoppen sker på plats hos er eller över Skype/Teams och är två dagar lång. Under Dag 1 går vi igenom vad SPF, DKIM och DMARC är och sätter upp det i ett monitoreringsläge. Dag 2 i denna workshop sker 1-2 månader senare, då vi går ige­nom Power BI-rapporten för att se vilka insikter den ger oss. Vi tar dessutom fram en actionplan för hur vi går vidare.

Ladda ner Workshop (PDF)