Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Infrastruktur som kod

Att snabbare gå från idé till färdig produkt diskuteras flitigt på alla utvecklingsavdelningar just nu. Men hur gör man i praktiken?

Ladda ner Workshop (PDF)

Om våra Workshops

Altitude 365 | Vi tagit fram en rad olika workshops, som alla syftar till att på ett inspirerande och effektivt sätt stödja er digitaliseringsresa. Om ni inte hittar det ni söker kan ni alltid kontakta oss för en skräddarsydd upplevelse!

Hur kortar man ledtiden från idé till färdig produkt?

Att snabbare gå från idé till färdig produkt diskuteras flitigt på alla utvecklingsavdel­ningar just nu. Men hur gör man i praktiken? I denna workshop utforskar vi tillsam­mans med er hur ni på bästa sätt kan dra nytta av att hantera er infrastruktur som kod i Azure.

Under denna workshop går vi igenom och visar hur man använder sig av Azu­re-plattformen tillsammans med verktyg och tjänster som ARM, GitHub, VSTS och övriga tjänster som används för att hantera er infrastruktur och utvecklingsmiljö som kod. Detta lägger grunden för DevOps och Containers på ett effektivt sätt. Vi arbetar enligt vår beprövade metodik Översätta – Praktisera – Implementera.

Lämplig mottagare

Denna workshop riktar sig till utvecklare, IT-proffs och IT-arkitekter.

Vad får man med sig?

Syftet är att effektivisera er applikationsutveckling samt att lära er hur man kan versionshantera sin infrastruktur och under Workshopen skapar vi bland annat:

  • En grundlig förståelse för IaC och kunskap i hur ni skapar egna mallar för infrastruktur.
  • En förståelse för Azure och verktygen.
  • En förståelse för hur man med hjälp av Azure, IaC och VSTS kan göra Release Automation i molnet.

Tid & plats

Workshoppen sker på plats hos er och är två dagar. Första dagen går vi igenom Azure på en enklare nivå och lägger tid på att identifiera era specifika behov. Utifrån dessa skräddarsyr vi en process för just er organisation. Dag två är mer teknisk när vi sätter upp en PoC för en av era applikationer för att ni snabbt ska kunna se effek­terna av IaC. Vi avslutar med att summera dagarna och hjälper er att ta nästa steg.

Ladda ner Workshop (PDF)