Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Microsoft 365 i Skolan, Högskolor och Universitet

Vår workshop kring Microsoft 365 i skolan riktar sig till organisationer som bedriver utbildningsverksamhet.

Ladda ner Workshop (PDF)

Om våra Workshops

Altitude 365 | Vi tagit fram en rad olika workshops, som alla syftar till att på ett inspirerande och effektivt sätt stödja er digitaliseringsresa. Om ni inte hittar det ni söker kan ni alltid kontakta oss för en skräddarsydd upplevelse!

Vad erbjuder Microsoft 365 för lärare och elever?

Vår workshop kring Microsoft 365 i Skolan, Högskolor och Universitet riktar sig till kommuner och organisatio­ner som bedriver utbildningsverksamhet. Denna inspirerande workshop baseras på våra insikter och verkliga erfarenheter från ett stort antal kunder.

Under workshopen belyser vi frågeställningar som:

  • Vad erbjuder Microsoft 365 för lärare och elever?
  • Vilka delar är gratis och vilka delar kostar pengar i Microsoft 365 for Education?
  • Hur kan Microsoft 365 & Azure samarbeta med andra plattformar, te x. Google?
  • Hur drar ni nytta av genomförda investeringar och uppnår önskat värde?

Lämplig mottagare

Denna workshop riktar sig till IT-avdelningen, pedagoger och personer inom er organisation
med ansvar för utbildning.

Vad får man med sig?

Syftet med denna workshop är att visa på bredden av tjänsterna inom Microsoft 365 for Education som kan användas för att förenkla och förbättra upplevelsen kring utbildning och inlärning. Efter genomförd workshop får ni med er en plan för hur ni kan skydda er bättre, bestående av:

  • Dokumentation, inklusive en översikt över licenser
  • En plan för genomförande

Tid & plats

Workshoppen sker på plats hos er och är en dag uppdelad på två pass. Förmid­dagspasset beskriver Microsofts erbjudande kring Microsoft 365 for Education och kartlägger er situation. Eftermiddagspasset konkretiserar förmiddagen för att avslutningsvis mynna ut i faktiska planer och tydliga actions.

Ladda ner Workshop (PDF)