Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

OMS True hybrid datacenter

Vad är Azure? Det kan beskrivas som Microsofts toppmoderna datacenter i molnet. Oavsett var ni befinner er i resan mot molnet – eller om ni har valt att investera i ett eget datacenter – så passar den här paketeringen er.

Ladda ner Workshop (PDF)

Om våra Workshops

Altitude 365 | Vi tagit fram en rad olika workshops, som alla syftar till att på ett inspirerande och effektivt sätt stödja er digitaliseringsresa. Om ni inte hittar det ni söker kan ni alltid kontakta oss för en skräddarsydd upplevelse!

Hur skapar ni de riktiga hybridfördelarna med Azure?

Vad är Azure? Det kan beskrivas som Microsofts toppmoderna datacenter i molnet. Oavsett var ni befinner er i resan mot molnet – eller om ni har valt att investera i ett eget datacenter – så passar den här paketeringen er.

Hur testar vi ett katastrofscenario? Är ett sekundärt datacenter en för stor investe­ring? Litar ni på att en backup är skydd nog? Varför sker katastrofer och hur kan ni skydda er mot dem? Under en fyra dagar lång workshop går vi igenom flera olika produkter som ger er riktiga hybridfördelar med Azure innehållande:

  • Identifiering – Tillsammans identifierar vi ert behov inom backup/DR, loggning, automation och säkerhet.
  • Integration – Vi skapar en förståelse för hur produkterna hör samman och hur ni kan maximera värdet av paketeringen hela vägen från design till visualisering.
  • Vägledning – För vidare anpassad konfiguration, hybridanslutning av ert datacenter, samt Altitude plusmeny.

Lämplig mottagare

Denna workshop riktar sig till IT-chefer och IT-proffs.

Vad får man med sig?

Syftet är att få upp alla OMS-delar för att de ska kunna användas direkt efter avslu­tad Workshop. Ni får en tydlig förståelse för hur ni ska använda tjänsterna för att underlätta och automatisera processer, minska kostnaderna och säkra er IT-miljö.

Efter avslutad workshop har ni fått med er: En genomgående förståelse för alla pro­dukter i OMS, en grunduppsättning av respektive tjänst i OMS att bygga vidare på, Ett hybridhanterat datacenter samt en framtidsplan på hur ni kommer vidare.

Tid & plats

Total tid är fyra dagar varav själva workshoppen är tre dagar och sker på plats hos er och en dag avsätts för möten, dokumentation och uppföljning/avrapportering över Skype/Teams. Dag 1 Proaktiv monitorering, dag 2 Automation och dag 3 Konti­nuitetsplanering. Workshopen förutsätter på förhand uppsatt labbmiljö.

Ladda ner Workshop (PDF)

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe