Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Optimera er säkerhet kring e-post

Vår workshop kring att optimera e-postsäkerhet riktar sig till alla organisationer som använder e-post och speciellt till er som anser att ransomware blivit ett hot.

Ladda ner Workshop (PDF)

Om våra Workshops

Altitude 365 | Vi tagit fram en rad olika workshops, som alla syftar till att på ett inspirerande och effektivt sätt stödja er digitaliseringsresa. Om ni inte hittar det ni söker kan ni alltid kontakta oss för en skräddarsydd upplevelse!

Ser ni ransomware som ett nuvarande/framtida hot?

Vår workshop kring att optimera e-postsäkerhet riktar sig till alla organisationer som använder e-post och speciellt till er som anser att ransomware blivit ett hot. Även delar kring phishing tas upp i denna workshop, som baseras på våra verkliga insikter och erfarenheter från ett stort antal kunder, där vi bland annat går igenom;

  • Vilka är dagens hot mot er organisation?
  • Vilka är era främsta attackvektorer?
  • Hur drar ni nytta av genomförda investeringar och uppnår önskat värde?
  • Hur optimerar ni era funktioner och licenser för att bemöta identifierade hot?

Lämplig mottagare

Denna workshop riktar sig till IT-avdelningen och personer inom er organisation med ansvar för säkerhet.

Vad får man med sig?

Syftet är att skapa en förståelse för bredden av de tjänster inom Office 365 och Exchange Online Protection som kan användas för att skydda er organisation mot hot via e-post. Efter avslutatad workshop lämnas såväl dokumentation som plan för genomförande.

Tid & plats

Workshoppen sker på plats hos er och är en dag uppdelad på två pass. Förmid­dagspasset beskriver dagens hot och kartlägger er situation. Eftermiddagspasset konkretiserar förmiddagen för att mynna ut i faktiska planer och tydliga actions.

Ladda ner Workshop (PDF)