Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

Säkerhetsfunktioner i Microsofts moln

Säkerheten är viktig oavsett om man har IT-miljön i sitt eget datacenter eller i molnet. GDPR ligger högt på varje organisations agenda.

Ladda ner Workshop (PDF)

Om våra Workshops

Altitude 365 | Vi tagit fram en rad olika workshops, som alla syftar till att på ett inspirerande och effektivt sätt stödja er digitaliseringsresa. Om ni inte hittar det ni söker kan ni alltid kontakta oss för en skräddarsydd upplevelse!

Skräddarsydd efter ert företag och era behov!

Säkerheten är viktig oavsett om man har IT-miljön i sitt eget datacenter eller i mol­net. GDPR ligger högt på varje organisations agenda. Dessutom finns alla traditio­nella hot och företagspolicys som ska tillgodoses.

Denna säkerhetsworkshop går igenom samtliga funktioner i Office 365 och Azure som finns idag och innehåller även en riskanalys specifikt för ert företag. Tillsam­mans går vi igenom systeminställningarna och deras inverkan på er miljö. Vi kom­mer även att sätta upp delar som kan användas för vidare tester.

Lämplig mottagare

Denna workshop riktar sig primärt till IT-proffs och IT-arkitekter men vi måste även ha med delar av verksamheten som har intresse i hur säkerheten hanteras.

Vad får man med sig?

Eftersom vi skräddarsyr denna workshop utifrån era specifika behov och det stadium ni befinner er i kan slutresultat och leverans se olika ut. Vanligtvis ska ni efter utförd workshop ha fått med er:

  • Förståelse för hur Microsoft ser på säkerhet i molnet.
  • Vilka tjänster och möjligheter Office 365/EMS och Azure har för att nå önskad säkerhetsnivå.
  • En mindre riskanalys.
  • En bas för att testa funktioner som ni inte nyttjar i dagsläget.
  • Kunskap i hur tekniken kan styras för att hjälpa användarna.
  • Förståelse för hur information och identitet kan säkras.

Tid & plats

Total tid är två dagar varav själva workshoppen är en dag och sker på plats hos er. En dag avsätts för möten, dokumentation och uppföljning/avrapportering över Skype/Teams. Vi börjar med riskanalys och diskussion om hur ni ser på säkerhet. Därefter går vi igenom olika funktioner och tjänster. Vissa funktioner sätter vi upp tillsammans för test. Detta ger möjlighet att gå igenom funktioner även efter ge­nomförd workshop.

Ladda ner Workshop (PDF)