Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

button

Workshops

Den moderna arbetsplatsen, Det moderna datacentret samt Efterlevnad av regelverk och skydd mot moderna hot.

Om våra Workshops

Altitude 365 | Vår affärsidé är att förstå företags och organisationers behov och genom molnets fördelar förvandla medarbetarna till produktiva hjältar, så att de kan fokusera på vad de gör bäst! Som ett led i vår strävan att göra ”medarbetare till produktiva hjältar” har vi tagit fram en rad olika Workshops, som alla syftar till att på ett inspirerande och på ett effektivt sätt stödja er digitaliseringsresa.

Våra workshops är indelade i tre kategorier; Den moderna arbetsplatsen, Det moderna datacentret samt Efterlevnad av regelverk och skydd mot moderna hot. Om ni inte hittar det ni söker kan ni alltid kontakta oss för en skräddarsydd upplevelse!

Den moderna arbetsplatsen

Skype för Företag blir Microsoft Teams

Microsoft jobbar just nu hårt på att bygga in Skype funktioner i Teams och snart kommer Microsoft Teams vara den enda klienten för realtids kommunikation och navet för allt samarbete!

Arbeta effektivare med Teams

Ni kanske redan har installerat Office 365 men känner att det finns verktyg i verktygslådan som ni inte riktigt vet hur ni skall använda. Under denna workshop går vi igenom hur Microsoft Teams kan användas för att effektivisera erat arbeta och dessutom öka kvaliteten.

Digitalisering i praktiken

Det pratas mycket om digitalisering idag, men inte lika mycket hur det går till rent praktiskt. I denna Workshop varvas teori med praktiska exempel som påvisar vilka kraftfulla verktyg som finns tillgängliga redan idag.

Effektivisera era Skypemöten

Har ni någonsin varit i ett Skype eller annat online-möte där några av deltagarna inte hörs eller där video inte fungerar som förväntas? Under denna workshop får ni svaret på alla frågor och värdefulla tips för hur ni bäst utnyttjar eran investering i teknologi för online-möten.

Rätt konfiguration av Microsoft 365

Vi möter ofta kunder som köpt licenser utan att använda de tjänster som finns tillgängliga – antingen för att de inte vet hur man gör eller för att tjänsterna inte är korrekt konfigurerade.

Power BI – First Touch

Vår workshop kring Power BI riktar sig till dig som med enkla medel vill få kraftfulla insikter! Vi kommer att titta på verktyg som ni redan har tillgång till och under workshoppen arbetar vi helst med riktiga data från er miljö.

Namnstandarder i molnet

Fler och fler företag väljer av förklarliga skäl att introducera Office 365 då vinsterna är många. Den nya lösningen innebär samtidigt att spelplanen förändras på många sätt.

Microsoft 365 i Skolan, Högskolor och Universitet

Vår workshop kring Microsoft 365 i skolan riktar sig till organisationer som bedriver utbildningsverksamhet.

Hur använder ni Microsoft 365 idag?

Vår workshop kring användning av Microsoft 365 riktar sig till er som redan börjat använda vissa av Microsofts molntjänster, men kanske inte uppnått önskat resultat än.

Från Lotus Notes till Microsoft 365

Arbetar ni i en miljö baserad på Lotus Notes och Domino idag har ni säkert fått frågan från verksamheten ifall ni inte kan byta till ett Microsoftbaserat system istället.

Business case för Microsoft 365

Hur kan Microsofts plattform hjälpa er och vad innebär det? I denna workshop identifierar vi konkreta områden där Microsoft 365 kan skapa nya möjligheter för er organisation.

Det moderna Datacentret

Rätt konfiguration av Azure

Vi möter ofta kunder som skaffat Azure utan att använda de tjänster som finns tillgängliga – antingen för att de inte vet hur man gör eller för att tjänsterna inte är korrekt konfigurerade.

OMS True hybrid datacenter

Vad är Azure? Det kan beskrivas som Microsofts toppmoderna datacenter i molnet. Oavsett var ni befinner er i resan mot molnet – eller om ni har valt att investera i ett eget datacenter – så passar den här paketeringen er.

Infrastruktur som kod

Att snabbare gå från idé till färdig produkt diskuteras flitigt på alla utvecklingsavdelningar just nu. Men hur gör man i praktiken?

Business case för Azure

Hur kan Azure bli er plattform för digitalisering och vad innebär det? I denna workshop identifierar vi konkreta områden där Azure kan skapa nya möjligheter för er organisation.

Active Directory migrering

Behovet av en AD-migrering kan uppstå på olika sätt. Det allra vanligaste är att ett företag köper upp ett annat företag och behöver integrera det nya företagets IT-miljö med sin egen.

Active Directory health check

För många företag är fortfarande ett On-Premises Active Directory en realitet och något som troligen kommer finnas kvar ett tag framöver, trots framstegen med Microsoft 365.

Efterlevnad av regelverk och skydd mot moderna hot

Säkerhetsfunktioner i Microsofts moln

Säkerheten är viktig oavsett om man har IT-miljön i sitt eget datacenter eller i molnet. GDPR ligger högt på varje organisations agenda.

Optimera er säkerhet kring e-post

Vår workshop kring att optimera e-postsäkerhet riktar sig till alla organisationer som använder e-post och speciellt till er som anser att ransomware blivit ett hot.

Hur skickas e-post från era domäner?

Vår workshop kring e-postsäkerhet med fokus på SPF, DKIM och DMARC riktar sig till er som vill säkra och skydda era domäner mot bland annat spoofing.

GDPR Compliance

GDPR ligger högt upp på varje organisations agenda. För att påskynda processen, snabbt få koll på nuläge och identifiera önskvärda åtgärder har vi tagit fram en praktisk workshop.

Dokumentskydd med AIP

I och med GDPR kommer krav på att klassificera dokumenten. Dessutom behöver man i allt högre grad kunna skydda (kryptera) sin information.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Uclarity